گالری تصاویر کیک ها برای رزرو کافی شاپ پیانو

كيك هاى شكلاتى خيس كيلويى ۱۰٥٠٠٠تومان و حداقل وزن ١كيلو گرم. كيك هاى روكش مخمل و طرح دار كيلويى ١۱٠٠٠٠تومان و حداقل وزن ١كيلو گرم. كيك هاى طرح حروف يا عدد كيلويى ١۲٠٠٠٠تومان و حداقل وزن ٢.٣ كيلو گرم. بادكنك گاز هليوم ساده ٢٥٠٠٠تومان. بادكنك قلب فويلى و متاليك ٣٣٠٠٠.

کیک رزرو میز کافی شاپ کد 1کیک رزرو میز کافی شاپ کد 2کیک رزرو میز کافی شاپ کد 3کیک رزرو میز کافی شاپ کد 4کیک رزرو میز کافی شاپ کد 5کیک رزرو میز کافی شاپ کد 6کیک رزرو میز کافی شاپ کد 7کیک رزرو میز کافی شاپ کد 8کیک رزرو میز کافی شاپ کد 9کیک رزرو میز کافی شاپ کد 10کیک رزرو میز کافی شاپ کد 11کیک رزرو میز کافی شاپ کد 12کیک رزرو میز کافی شاپ کد 13کیک رزرو میز کافی شاپ کد 14کیک رزرو میز کافی شاپ کد 15کیک رزرو میز کافی شاپ کد 17کیک رزرو میز کافی شاپ کد 18کیک رزرو میز کافی شاپ کد 19کیک رزرو میز کافی شاپ کد 21کیک رزرو میز کافی شاپ کد 22کیک رزرو میز کافی شاپ کد 23کیک رزرو میز کافی شاپ کد 25کیک رزرو میز کافی شاپ کد 24کیک رزرو میز کافی شاپ کد 26کیک رزرو میز کافی شاپ کد 27کیک رزرو میز کافی شاپ کد 28کیک رزرو میز کافی شاپ کد 29 تا 31کیک رزرو میز کافی شاپ کد 32 تا 40کیک رزرو میز کافی شاپ کد 41 تا 46کیک رزرو میز کافی شاپ کد 47 تا 50